Интернационализация на икономиката в страните на Латинска Америка и дейността на ТНК и ТНБ


Наама, Карим (2000) Интернационализация на икономиката в страните на Латинска Америка и дейността на ТНК и ТНБ Сп. Народностопански архив, год.LIII, кн. 3 – 2000 г, Свищов, стр. 54-60. Print ISSN 0323-9004 (Cobiss. BG-ID 1153319140).


 
  Статия
 
 Издадено
  24195
 Карим Наама

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/