Развитие и перспективи на Египетската борса


Наама, Карим (2001) Развитие и перспективи на Египетската борса Сп. Банки, инвестиции и пари (финанси). Print ISSN 2335-0684 (online), продължение на БИП, стр. 37-40. ISSN 1311-7947 (online) София, 5-6 / 2001 г. (Cobiss. BG-ID 115489348).


 
  Статия
 
 Издадено
  24194
 Карим Наама

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/