Латинска америка и световния трансфер на технологии и научно технически знания


Наама, Карим (1997) Латинска америка и световния трансфер на технологии и научно технически знания Сп. Банки, инвестиции и пари (Финанси), стр. 39-43. Print ISSN 2335-0684 (online) , продължение на БИП.ISSN 1311-7947 (online) София, 9-10/ 1997 г. (Cobiss. BG-ID 1137420772).


 
  Статия
 
 Издадено
  24192
 Карим Наама

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/