Предизвикателствата на екологическите проблеми в развиващите се страни


Наама, Карим (1996) Предизвикателствата на екологическите проблеми в развиващите се страни Сп. Народностопански архив, год.XLIX, книга А 2, Свищов 1996 г. ISSN 0323-9004


 
  Статия
 
 Издадено
  24190
 Карим Наама

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/