Синхронизация на медийните потоци в мултимедийните презентации.


Тодорова, Маргарита (2001) Синхронизация на медийните потоци в мултимедийните презентации. Сб. н. тр.н. конф. “Интернет – среда за нови технологии”, В.Търново


 -
  
 мултимедия


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 
  2419
 Маргарита Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/