Арабският свят и интернет


Наама, Карим (2007) Арабският свят и интернет Сп. Икономика – София, год. LXI, бр. 4 – 2007 г, стр.78-83. Print ISSN 1312-2428 (Cobiss. BG-ID 1175504868).


 
  Статия
 
 Издадено
  24189
 Карим Наама

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/