Нови моменти в развитието на арабската икономика


Наама, Карим (2003) Нови моменти в развитието на арабската икономика Сп. Международни отношения, год. XXXII, бр. 1- 2003 г, София, стр. 87-95. Print ISSN 0324-1092


 
  Статия
 
 Издадено
  24188
 Карим Наама

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/