Новата икономическа система и мястото на близкоизточния пазар


Наама, Карим (2001) Новата икономическа система и мястото на близкоизточния пазар Юбилеен Алманах „ Икономически проблеми на Република България в началото на XX век, АИ « Ценов - Свищов» 2001, стр. 274-283. ISBN 1312-3815


 
  Статия
 
 Издадено
  24187
 Карим Наама

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/