Икономическите реформи в изплуващите икономики


Наама, Карим (2002) Икономическите реформи в изплуващите икономики Акад.издателство “Д.А.Ценов” – гр.Свищов 2002 г.


 
  Монография
 
 Издадено
  24185
 Карим Наама

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/