Изложба „Реставрация”.


Прашкова, Миглена (2003) Изложба „Реставрация”. 31 януари – 13 февруари 2001, изложбена галерия на СБХ, София, „Шипка” 6, IV етаж


 М. Прашкова участва в изложбата с две табла, които представят реставрацията на стенописите и иконостаса в параклиса "Св. Йоан Богослов" в Рилсикя манастир. Представено и е и табло с разкриването и консервацията на стенописите в църквата "Св. арх. михаил" в гр. Рила.
  Изложба
 изложба, реставрация
 Издадено
  24183
 Миглена Прашкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/