Учебни програми по Социална педагогика


Кутева-Цветкова, Венка (2004) Учебни програми по Социална педагогика В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2004, 91 с. ISBN 954-524-414-3


 
  Студия
 
 Издадено
  24179
 Венка Кутева-Цветкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/