Известни търновски учители


Кутева-Цветкова, Венка (2012) Известни търновски учители Педагогически алманах : педагогическо списание на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", с. 7-16. ISSN 1310-358X


 
  Статия
 
 Издадено
  24178
 Венка Кутева-Цветкова

1. Белчева, В. Видни търновски учители по чужди езици от Възраждането до началото на XX век. //сп. Чуждоезиково обучение. - София : Азбуки, бр. 3, 2014 - с. 288. ISSN 0205-1834

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/