Пето биенале на църковните изкуства.


Прашкова, Миглена (2017) Пето биенале на църковните изкуства. Инфо СБХ (бюлетин), бр. 5, ISSN 1313-9622, COBISS.BG-ID 1125170404 , 2017, с. 16.


 Накратко са представени изложбата и съпътстващите събития на Петото биенале на църковните изкуства – Велико Търново 2017
  Отзив
 църковни изкуства, биенале, съпътстващи изложби
 Издадено
  24167
 Миглена Прашкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/