Теория на вероятностите и математическа статистика


Цветков, Димитър (2013) Теория на вероятностите и математическа статистика Издателски комплекс на Национален военен университет "Васил Левски", 2013. ISBN 978-954-753-158-1


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  24166
 Димитър Цветков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/