Социалното юношество като период от детско-юношеската възраст. – В: Тенденции в съвременната психология. Библиотека „Диоген“, 2011, 1 (19), Велико Търново: Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий“, 2012, с. 67–80. Print ISSN 1314-2763


Маджаров, Георги (2012) Социалното юношество като период от детско-юношеската възраст. – В: Тенденции в съвременната психология. Библиотека „Диоген“, 2011, 1 (19), Велико Търново: Университетско издателство „Св.св. Кирил и Методий“, 2012, с. 67–80. Print ISSN 1314-2763


 
  Статия
 
 Издадено
  24164
 Георги Маджаров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/