История на Православния богословски факултет. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”,1963–2013.


Прашкова, Миглена (2013) История на Православния богословски факултет. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”,1963–2013. Велико Търново, 2013, Фабер, 2013. ISBN 978-619-00-0022-8; COBISS.BG-ID 1266233572.


 Описана е историята на Православния богословски факултет на Великотърновския университет от създаването му през 1991 г. до 2013 г., когато излиза от печат монографията.
  Монография
 история, Православен богословски факултет, Великотърновски университет
 Издадено
  24163
 Миглена Прашкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/