Пластика от дърво "Единство", Първи международен пленер по дървопластика, Велико Търново, 2004.


Захариев, Симеон (2004) Пластика от дърво "Единство", Първи международен пленер по дървопластика, Велико Търново, 2004. Велико Търново


 Симеон Захариев е организатор и участник в Международния пленер по дървопластика, провеждан от Община Велико Търново, ВТУ и клуб "Патриарх Евтимий" в периода 2004–2012 г.
  Изложба
 дървопластика, международен пленер
 
  24161
 Симеон Захариев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/