Дърворезбен иконостас в параклис "Св. Мина", Севлиево, 2004.


Захариев, Симеон (2004) Дърворезбен иконостас в параклис "Св. Мина", Севлиево, 2004. Севлиево


 Иконостасът е проектиран и изпълнен през 2004 г. и е основна творба в хабилитационния труд на доцентурата на Симеон Захариев
  Изложба
 параклис "Св. Мина" в гр. Севлиево, иконостас, дърворезба
 
  24160
 Симеон Захариев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/