Икономгеографското съдържание на някои учебници по география в миналото


Янков, Румен (1992) Икономгеографското съдържание на някои учебници по география в миналото Обучението по география, 1992, № 2, с. 28-32. ISSN 0204-6849 COBISS.BG-ID 1150077156


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  24151
 Румен Янков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/