Технополисите – нова форма на териториална организация на наукоемката промишленост


Янков, Румен (1994) Технополисите – нова форма на териториална организация на наукоемката промишленост Трудове на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, 1994, Том 1 (22), Книга – География (1992), с. 113-128.ISSN C619-298X COBISS.BG-ID 1124241380


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  24143
 Румен Янков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/