Въведение в изучаването на етнокултурни групи. В. Търново: УИ ВТУ „Св св. Кирил и Методий“, 2014. ISBN: 9789545249556


Карамихова, Маргарита (2014) Въведение в изучаването на етнокултурни групи. В. Търново: УИ ВТУ „Св св. Кирил и Методий“, 2014. ISBN: 9789545249556


 Учебно помагало за студенти във ВТУ. помагалото представя основните теоретични рамки и процеси, които определят динамиката на етнокултурните групи в съвременността.
  Учебник / Учебно помагало
 етнокултурни групи, престъпление от омраза, стереотипи, инкултурация, асимилация




 Издадено
  24142
 Маргарита Карамихова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/