Приказка за Осман Баба. София: Академично издателство “Проф. Марин Дринов”. 2002, 148 стр. ISBN 954-430-861-X; COBISS.BG-ID: 1039390948


Карамихова, Маргарита (2002) Приказка за Осман Баба. София: Академично издателство “Проф. Марин Дринов”. 2002, 148 стр. ISBN 954-430-861-X; COBISS.BG-ID: 1039390948 София


 Монографията проследява динамиката на поклоннически център на хетеродоксния ислям в България.
  Монография
 ислям, бекташи, алиани, цигани, поклонничество
 Издадено
  24140
 Маргарита Карамихова

3. Иванова, Евгения; Велчо Кръстев. Религията при циганите/ ромите като средство за адаптиране към околния свят. – В: Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. Т ІV, Велико Търново, 2009, 257-265. ISBN 978-954-524-718-7; COBISS.BG-ID: 1230313956

1. Иванова, Евгения; Велчо Кръстев. „Бобата” – един религиозен феномен при циганите/ ромите. – В: Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. Т ІІІ, кн. 2, Велико Търново, 2008, 49-58. ISBN 978-954-524-666-1; COBISS.BG-ID: 1230313956

2. Иванова, Евгения; Велчо Кръстев. Ромската жена – пространства и граници в живота й. Стара Загора: Литера Принт, 2008. ISBN 978-954-487-077-5; COBISS.BG-ID 1229357796

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/