Концепции за развитието на селищната мрежа и преразпределението на населението в хода на урбанизационния процес


Янков, Румен (1999) Концепции за развитието на селищната мрежа и преразпределението на населението в хода на урбанизационния процес Русенски университет – Научни трудове, 1999, Том 37, серия 6, с. 39-45. ISSN 1311 - 3321 COBISS.BG-ID 1121172452


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  24127
 Румен Янков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/