Колегиумът по физическо възпитание при ВТУ "Кирил и Методий"


Диманов, Христо (1985) Колегиумът по физическо възпитание при ВТУ "Кирил и Методий" Сб. ВТУ "Кирил и Методий" в развитието на хуманитарните науки - 1963-1983


 Анализират се постиженията на отделните преподаватели и на колегиума като цяло по отношение на научните изследвания.
  
 -
 
  2412
 Христо Диманов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/