Малка географска библиотека. Бенелюкс


Янков, Румен (1993) Малка географска библиотека. Бенелюкс Велико Търново: Изд. „Слово”, 1993, 128 с., ISBN 954 439 128-2 COBISS.BG-ID 1026454500


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  24118
 Румен Янков

2. Русев, М. Обществена география. София: „Унискорп“, 2008, 663 с. ISBN 978-954-28-0255-6

1. Великов, В., Е. Димитров, М. Стоянова. Туристически ресурси на света. Шумен, УИ „Константин Преславски”, 2005, 356 с. 954-577-301-4 COBISS.BG-ID 1044163812

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/