Малка географска библиотека. Британски острови


Янков, Румен (1994) Малка географска библиотека. Британски острови Велико Търново: Изд. „Слово”, 1994, 127 с. ISBN 954-439- 134-7 COBISS.BG-ID 1026454756


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  24117
 Румен Янков

3. Русев, М. Обществена география. София: „Унискорп“, 2008, 663 с. ISBN 978-954-28-0255-6

1. Великов, В., Е. Димитров, М. Стоянова. Туристически ресурси на света. Шумен: УИ „Константин Преславски”, 2005, 356 с. ISBN 954-577-301-4 COBISS.BG-ID 1044163812

2. Младенов, Ч. , И. Владев. География на страни от Европейския съюз, Шумен: УИ „Константин Преславски”, 2005, 334 с. ISBN 954-577-294-8 COBISS.BG-ID 1043765732

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/