Христоматия по икономическа география на света


Янков, Румен (1992) Христоматия по икономическа география на света Велико Търново: Изд. „Слово”, 1992, 195 с. ISBN 954-439-061-8 COBISS.BG-ID 1024174308


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  24116
 Румен Янков

4. Йорданов, Л. Словения днес - макроикономически анализ. Сб. от трета международна научна конференция "Географски науки и образование", Шумен: УИ "Еп. К. Преславски", 2012, с. 136-140, 2014. ISBN 978-619201012-6

3. Димитров, С. География на португалоговорещите страни. В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий", 2008, 172 с., ISBN 978-954-524-665-4 COBISS.BG-ID 1229434596, с. 169

2. Кръстев, К., Е. Лозанов, Д. Ив. Дончев, Хр. Н. Каракашев, Ст. П. Карастоянов, С. П. Живкова-Докова, Д. Ив. Терзийска, и др. Геоикономика. София: УИ „Стопанство”, 2002, 274 с. ISBN 954-494-515-6 COBISS.BG-ID 1041758436

1. Събева, П. Урок на тема "Географско положение и граници, големина, брегова линия, опознаване и изследване на Африка" ( в VI клас). - В: Обучението по география, № 3-4, 2000, с. 25-30. ISSN-0204-6849

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/