География на населението и селищата в света


Янков, Румен (1997) География на населението и селищата в света Велико Търново: Изд. „Фабер“, 1997, 335 с. ISBN 954-9541-11-8 COBISS.BG-ID 1034666212


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  24113
 Румен Янков

4. Лаков, П., Регионална икономика//второ, поправено и допълнено издание, изд. СЕД”Чиста природа”, Плевен, 2015, - 194 с: с табл., граф., фиг. и карти, ISBN 978-619-90420-2-1 COBISS.BG-ID 1278529508 Цит. с. 90.

3. Лаков, П., Регионална икономика// , ЦЕИ към ВУАРР , 2014, - 192с.: с табл., граф., фиг. и карти, ISBN 978-619-7048-95-7 COBISS.BG-ID 1267809508 Цит. с. 89 .

2. Димитров, Е., И. Владев, М. Стоянова. География на балканските страни. Шумен: Унив. изд. "Епископ К. Преславски", 2006, 359 с., ISBN 978-954-577-415-7 COBISS.BG-ID 1228472548, с. 356

1. Младенов, Ч., И. Владев. Регионална география на страни от Европейския съюз. Шумен: Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2005 320 с. ISBN 954-577-283-2 COBISS.BG-ID 1044319716, с. 316

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/