Възможности за интензификация на физическото възпитание и спорта във ВУЗ


Диманов, Христо (1985) Възможности за интензификация на физическото възпитание и спорта във ВУЗ Сб. "40 години социалистическа революция в България", В. Търново


 Установява се, че интензификацията се определя от повишаването на функционалното натоварване по обем и интензивност и ускоряването на процеса на формиране на двигателните навици.
  
 -
 
  2411
 Христо Диманов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/