Георгиев, Лъчезар. Съвременните предизвикателства пред печатните комуникации. (Пленарен доклад) : [Студия]. // Между традицията и модерността. (Нац. науч. конф. с междунар. участие по проекта: Регионалните медии като фактор на влияние върху гражданските ценности. В. Търново, 11 юни 2009 г.). – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2010, с. 5–32. ISBN 978-954-524-735-4


Георгиев, Лъчезар (2010) Георгиев, Лъчезар. Съвременните предизвикателства пред печатните комуникации. (Пленарен доклад) : [Студия]. // Между традицията и модерността. (Нац. науч. конф. с междунар. участие по проекта: Регионалните медии като фактор на влияние върху гражданските ценности. В. Търново, 11 юни 2009 г.). – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2010, с. 5–32. ISBN 978-954-524-735-4 В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2010 ISBN 978-954-524--735-4


 Студията е изследване, проследяващо международните съвременни процеси и тенденции в печатните комуникации и издателската индустрия.
  Студия
 
 Издадено
  24107
 Лъчезар Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/