Физическото възпитание в Братиславския университет, Педагогическия факултет в Нитра - Чехословакия и ВТУ "Кирил и Методий"


Диманов, Христо (1985) Физическото възпитание в Братиславския университет, Педагогическия факултет в Нитра - Чехословакия и ВТУ "Кирил и Методий" Сб. "40 години социалистическа революция в България", В. Търново


 Направен е сравнителен анализ на трите висши училища по отношение на: структурата на системата за физическо възпитание; фомите на работа; използваните средства за физическо възпитание; спортната материална база; научно-изследователската работа.
  
 -
 
  2410
 Христо Диманов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/