Кратка стопанска история на България. (Съавтор).


Петков, Петко (1996) Кратка стопанска история на България. (Съавтор). В. Търново. Изд. Faber. 224 с.


 П. Ст. Петков, Обществено-икономическо развитие на българските земи през Възраждането, с. 81-126.
  Учебник / Учебно помагало
 стопанска история на България
 Издадено
  241
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/