Споразумението по чл. 20 от АПК и административният договор.


Сивков, Цветан (2009) Споразумението по чл. 20 от АПК и административният договор. Административно правосъдие, 2009, № 3, с. 7-17, ISSN 0861-5268


 
  Статия
 
 Издадено
  24094
 Цветан Сивков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/