Основи на строителното право на Германия.


Сивков, Цветан (2016) Основи на строителното право на Германия. Сборник научни изследвания в памет на Теодор Пиперков. Състав. Павел Атанасов Сарафов, Борислав Спиридонов Борисов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Медодий", 2016, с.281-282. ISBN 978-619-208-072-3, COBISS.BG-ID 1279817444


 
  Статия
 
 Издадено
  24093
 Цветан Сивков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/