,,Нуркан Нуф и неговата роля за внедряване на QR кода като иновативна технология в съвременното изкуство,,


Русев, Красимир (2016) ,,Нуркан Нуф и неговата роля за внедряване на QR кода като иновативна технология в съвременното изкуство,, .,,БИБЛИОТЕКИ, ЧЕТЕНЕ, КОМУНИКАЦИИ - Сборник от петнадесета научна конференция, гр. Велико Търново, Издателство Анубис – Булвест – София ISSN1313-8138


 
  Статия
 
 Издадено
  24090
 Красимир Русев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/