По някои въпроси на качеството на занятията по физкултура и спорт във ВУЗ


Диманов, Христо (1985) По някои въпроси на качеството на занятията по физкултура и спорт във ВУЗ Сб. "40 години социалистическа революция в България", В. Търново


 Определят се факторите, които оказват влияние върху качеството на занятията: правилното планиране на семестриалния и план-конспекта, педагогическото майсторство на преподавателя, непрекъснатият контрол от страна на преподавателя по изпълнение на учебните задачи, провеждане на открити занятия за обмена на опит, научно-изследователската работа, провеждане на научни конференции.
  
 -
 
  2409
 Христо Диманов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/