Лична позиция


Русев, Красимир (2014) Лична позиция ,,Неразказаната българска абстракция,, - каталог от кураторски проект за съвременно изкуствоИздателство СБХ, печатница ФАТУМ, 2014 г .,стр.142 ISBN 978-954-92096-7-9


 
  Статия
 
 Издадено
  24089
 Красимир Русев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/