Благословена си ти между жените. ЦВ, бр. 9, 1988. ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124


Киров, Димитър (1988) Благословена си ти между жените. ЦВ, бр. 9, 1988. ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София


 Публикацията е във връзка с празника "Благовещение" и разглежда великото "Да!" на света Богородица, когато тя се съгласява да стане майка на Иисус Христос, на очаквания през цялата история на Израил Месия.
  Статия
 Мария, тайна, съмнение, вяра, Логос


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  24082
 Димитър Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/