Проф. прот. д-р Думитру Стънилоае, Богословие и Църква, ЦВ, бр. 14, 1988. ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124


Киров, Димитър (1988) Проф. прот. д-р Думитру Стънилоае, Богословие и Църква, ЦВ, бр. 14, 1988. ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София


 Статията е част от цялостен труд на известния православен богослов Думитру Стънилоае, в която се разглеждат взаимоотношенията на богословието като наука и мястото му в Църквата от една страна, а от друга - богословието като изказ на вярата; отношенията богословие наука, технология.
  Превод
 богословие, наука, вяра, Иисус Христос, предназначение на човека


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  24081
 Димитър Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/