Международен семинар на младежи-християни в гр. София. ЦВ, бр. 23, 1988.


Киров, Димитър (1988) Международен семинар на младежи-християни в гр. София. ЦВ, бр. 23, 1988. София


 Публикацията отразява проведения през месец юни семинар на СИНДЕСМОС заедно с ИМСЕ (Икуменически младежки съвет на Европа). Проследяват се най-важните тези в основните доклади, идеи и посещения в страната.
  Отзив
 богословие, младежи, сътрудничество, екология


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  24080
 Димитър Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/