Кибернетика и гимнастика


Диманов, Христо (1996) Кибернетика и гимнастика Издателство "Абагар", В. Търново


 Представени са кибернетичните и психолого-педагогическите основи на програмираното обучение. Изложена е методиката за съставяне на обучаващи програми както за двигателен, така и за теоретичеен материал. Предлагат се за практиката редица програми, преминали експеримантална проверка.
  Монография
 -
 
  2408
 Христо Диманов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/