Стремеж към съвършенство и опазване на Божието творение (В светлината на учението на св. Йоан Богослов за християнската любов), ЦВ, бр. 28, 1988. ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124


Киров, Димитър (1988) Стремеж към съвършенство и опазване на Божието творение (В светлината на учението на св. Йоан Богослов за християнската любов), ЦВ, бр. 28, 1988. ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София


 Статията поставя въпроса за ролята на човека в света и отношението му Божието творение. Настоява се, че единственото истинско съвършенство се постига чрез оделотворяване на Божията любов към човека и творението. Промяната на човека, облагородяването му, облагородява и творението около него.
  Статия
 любов, творение, човек, Иисус Христос, жертва, корист


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  24079
 Димитър Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/