Живот в общение, ЦВ, бр. 3, 1989. ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124


Киров, Димитър (1989) Живот в общение, ЦВ, бр. 3, 1989. ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София


 Статията поставя важния въпрос за отношенията между християните, за отношенията им с околните хора, антропологическия проблем "богооставеност", расовите предразсъдъци, феминизма и пр. За да се осъществи истинско общение между хората, особено важно е общението с Бога.
  Статия
 общение, Бог, тварност, човек, богоподобие, освещаване


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  24077
 Димитър Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/