Кой е нашият ближен? ЦВ, бр. 19, 1990.ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124


Киров, Димитър (1990) Кой е нашият ближен? ЦВ, бр. 19, 1990.ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София


 Разглежда нравствени проблеми, изникващи постоянно пред всеки православен християнин и намирането на отговора им в Евангелието
  Статия
 християнска любов, слабост, грях, ближен, лицемерие


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  24076
 Димитър Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/