Жизненият и творчески път на отец Павел Флоренски. ЦВ, бр. 16, 1989, ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124


Киров, Димитър (1989) Жизненият и творчески път на отец Павел Флоренски. ЦВ, бр. 16, 1989, ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София


 Статията разглежда жизнения път, творчеството и духовното служение на големия руски мислител о. Павел Флоренски. Разкрива се нелекият му духовен път, изключителната му надареност както в областта на естествените науки, философията и богословието, но също така и всеотдадеността му на Църквата в сложно за нея време след болшевишката революция.
  Статия
 богословие, философия, физика, Логос, хаос, творчество


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  24075
 Димитър Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/