Православно самосъзнание и свобода. ЦВ, бр. 23, 1990. ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124


Киров, Димитър (1990) Православно самосъзнание и свобода. ЦВ, бр. 23, 1990. ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София


 Статията поставя важните въпроси за православното самосъзнание и предизвикателствата, пред които е изправено във връзка с настъпилите политически промени.
  Статия
 свобода, нравственост, промени, наука, истина


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  24074
 Димитър Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/