Църквите в променяща се Източна Европа. ЦВ, бр. 24, 1990. ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124


Киров, Димитър (1990) Църквите в променяща се Източна Европа. ЦВ, бр. 24, 1990. ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София


 Отразява консултация в Москва, във връзка с промените в Източна Европа и възможността за сътрудничество между църквите.
  Отзив
 църкви, сътрудничество, политика, служение, държава
 Издадено
  24073
 Димитър Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/