Мъченик на новото време. ЦВ, бр. 37, 1990ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124


Киров, Димитър (1990) Мъченик на новото време. ЦВ, бр. 37, 1990ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София


 Статията говори за живота, служението и смъртта на свещ. Александър Мен, който има изключителни заслуги за възраждането на православието в СССР. Убийството му се възприема като мъченичество за вярата.
  Статия
 свещ. Александър, богословие, християнство, книги, проповеди


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  24072
 Димитър Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/