Православната младеж на Балканите. ЦВ, бр. 42-43, 1993.ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124


Киров, Димитър (0) Православната младеж на Балканите. ЦВ, бр. 42-43, 1993.ISSN 0205-1362, COBISS.BG-ID 1119633124 София


 Статията разкрива дейността на православните младежки сдружения на Балканите и тяхното желание за опознаване и сътрудничество след промените.
  Статия
 православие, сътрудничество, Църква, национализъм


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  24071
 Димитър Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/