Съставяне на обучаваща програма по Теория и методика на физическото възпитание


Диманов, Христо (1990) Съставяне на обучаваща програма по Теория и методика на физическото възпитание Сборник трудове от юбилейна научна сесия на СУБ, част ІІ, В. Търново


 В доклада е отразено съставянето на обучаваща програма за усвояването на теоретичния учебен материал по темата "Гъвкавост".
  
 -
 
  2407
 Христо Диманов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/